Ajans Nedir?

Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.Bir ticari kuruluşu tanıtan, onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu.Bu iş kollarının çalıştığı büro.Radyoda haber bülteni.Şirket veya kuruluş adına birtakım etkinlikler yapmakla görevlendirilen kurum veya kuruluş.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Haber
Çırpıntı
Ajitatör
Kışkırtıcı
Ajur
Delikli
Ajurlu
Ak
Beyaz
Ak ağa